مــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم

سلام

 

امروز با یگی بیرون بودیم

از صبح حدود 10 تا 6 و 7 بعد از ظهر

یکی دو ساعت مونده بود از هم جدا شیم یگی یه شوخی با من کرد اما من یهو قاطی کردم

آخه لباسو فرمونو صندلیو ترمز دستیو همه کثیف شد

اما الان پشیمونم چون هم تاوقتی که پیاده شد حرف نزدیم هم تا آخر امتحانا و جشن ... نمیتونم ببینمش

خونشونم دوره نسبت به ما

ناراحتم

اون فقط یه شوخی کرد

(البته الان با إس باهم خوبیمانیشخند)

 

راستی یگی فعلا نت نداره

تا وقتی که نتش وصل شه من آپ نمیکنم

/ 39 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رها

ﯾﺎ ﺍﯾﻬﺎ ﺍﻟﮑﺎﻓﺮﻭﻥ . . . . . . ﻧﺎﻫﺎﺭ ﭼﯽ ﺧﻮﺭﺩﯾﻦ[نیشخند]

محمدرضا

سلام . . وبت خیلی خیلی خیلی قشنگه . . ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک میکنی؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ

◕♥ نیـــــــلوفر ♥◕

این پست را سكوت میكنم تو بنویس...... تو بنویس..... بنویس از دلتنگی هایت, از دردهایت, از هرچه دلت می گوید بنویس........ دلتنگی ات را با جان و دل می چشم!

niloofar

سلام داداش سهیل من برگشتم اگه خاستی برام سربزن منتظرم[گل][گل][گل]

زینب

اووووووف [عصبانی]

[نیشخند]

ســـــــــــــــــــــــــلام،من برگشتم[نیشخند] بیا ،اگه هنو مارو فراموش نکردی[چشمک] راستی عنوان وبم عوض شد دست گلت درد نکنه عوضش کن توی لینکیا[گل]

◕♥ نیـــــــلوفر ♥◕

نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد باده خرم عید است که در ساغر شد روز عید است ، سوی میکده آیید به شکر که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد . . . عید سعید فطر بر شما مبارک[گل]

محمدرضا

هرگز برای کسی که شما را اذیت می کند گریه نکنید در عوض لبخند بزنید و به او بگویید، ممنون بخاطر اینکه به من فرصت دادی تا کسی بهتر از تو را پیدا کن ممنون از حضور گرمت بازم بیا[گل][گل][گل][گل]