عزیـــــــــــــــــــــــــــــــــزم یگـــانمـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

اگه حتی یه ستاره

تو شبت جایی نداره

به "تــــو" میرسم دوباره

"تــــو" رو تنها نمیذارم...

 

اگه باز دلت بگیره

رنگ دنیات بشه تیره

کسی دستاتو نگیره

"تــــو" رو تنها نمیذارم....

 

 

/ 21 نظر / 26 بازدید
نمایش نظرات قبلی

دم شما گرم[نیشخند]

ﺍﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﺩﻫﻨﻤﻮﻥ ﺳﺮﻭﯾﺴﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎﻝ ﻻﯾﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺗﻮ ﺗﺮﺍﻓﯿک،ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﻟﺐ ﺩﺭﯾا ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺟﻨﮕﻞ... ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺯﻫﺮ ﻣـــــــــﺎﺭ ...!! :|

زینب

می دانی یک وقت هایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی “تـعطیــل است” و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت باید به خودت استراحت بدهی دراز بکشی دست هایت را زیر سرت بگذاری به آسمان خیره شوی و بی خیال ســوت بزنی در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند آن وقت با خودت بگویـی بگذار منتـظـر بمانند ! حسین پناهی

Nafas

بله شما درست میگی ولی من یه مدتیه زیاد نمیام نت و هر کس بیاد وبم منم میرم وبشششششششش[نیشخند][چشمک]

Nafas

تمام شد . . . به جز این اشکها ، برای باختن ، دیگر چیزی ندارم... بریزم به پایت، می مانی؟

Nafas

یادت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ .. ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ، ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺯﺷﺖ ... ﭼﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﻻﻏﺮ ... ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ.. ﺑﺮﺍﯼ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻨﺖ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ ... ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺵ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺶ ... ﻣﺎﻟﺶ ... شخصییتش ... حتی ﺁﺑﺮﻭ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺵ ... ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗــــــﻮ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﺎﺷﯽ

◕♥ نیـــــــلوفر ♥◕

گاهــ ـی وقتـ ـا چقـ ـدر سـ ـاده عروسـ ـك میشویـ ـم نـــ ــه لبخـ ـند میزنــــ ـــیم نــــ ـه شكایــ ـت میكنــ ــیم فقــ ـط سكــ ــوت میكنـــ ــیم..

زینب

درست موقعی که من نمی تونستم بیام اومدی یه سک سک کردی و رفتی ؟ واقعا که [قهر] [قهر] [قهر]

قلب های آبی منتظر

سلام چنان قوی باشید که از انسان های نالایق بگذرید و انقدر صبور که برای ادم های لایق منتظر بنشینید.........[گل][گل]

سپیده

انسان از جنگ ، زلزله و سیگار نمی میرد انسان را روزی لبخند هایی که نمی زند اشک هایی که نمی ریزد خواهد کشت